Χαιρετισμος Διευθυντη

  • 1 Μαρτίου, 2016

Αγαπητοί υποψήφιοι καταρτιζόμενοι και καταρτιζόμενοι του Δ.Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω,

kiriakosΕκ μέρους όλων των μελών, εκπαιδευτών και διοικητικού προσωπικού, σας καλωσορίζω στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω και στην ανανεωμένη του ιστοσελίδα.

Ελπίζω το Δ.Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω να ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας και στα οράματά σας για μια άριστη αρχική επαγγελματική κατάρτιση σε σύγχρονους επαγγελματικούς τομείς.

Το Δ.Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω έχει ως όραμα την ανάδειξη της τεχνολογίας και των εφαρμογών της σε όλους τους επαγγελματικούς τομείς πιστεύοντας ότι το μέλλον είναι έντονα συνυφασμένο με τη τεχνολογική ανάπτυξη. Έτσι συνδυάζουμε την αρχική επαγγελματική κατάρτιση με την τεχνολογία πιστεύοντας ότι αυτός είναι ο δρόμος για μια πετυχημένη καριέρα στο πολύπλοκο κόσμο που ζούμε.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών σας στο Δ.Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω θα έχετε, μέσω θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων αλλά και πρακτικής άσκησης, εκτός από τη διεύρυνση των γνώσεων σας, τη καλλιέργεια του επιστημονικού τρόπου σκέψης με προσανατολισμό ένα σύγχρονο επαγγελματικό προφίλ. Οι εκπαιδευτές του Δ.Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω και η διοίκηση καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι καταρτιζόμενοι να αποκτήσουν υψηλής ποιότητας γνώση, εμπειρίες και δεξιότητες, οι οποίες θα αποτελέσουν τα εφόδια εκείνα για την ανάπτυξη μιας πετυχημένης επαγγελματικής πορείας.

Εκτός των αποκτηθέντων γνώσεων, η είσοδος σας στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση σε ένα από τα μεγαλύτερα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης της Αθήνας αυξάνει τις επαγγελματικές προσδοκίες σας για μια δυναμική πορεία. Σε αυτό το στόχο σας θα σταθούμε δίπλα σας, με στόχο την αρτιότερη κατάρτισή σας .

Οι επαγγελματικοί τομείς που προσφέρονται στους σπουδαστές μας από το Δ.Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω, είναι τομείς με προοπτικές και ανταποκρίνονται στους στόχους της ελληνικής οικονομίας. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος σας, που είναι η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών σας στο επάγγελμα που επιλέξατε με υψηλό επίπεδο ποιότητας, θα πρέπει να μελετήσετε τον κανονισμό λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. προκειμένου να ενημερωθείτε για τις υποχρεώσεις σας και τον τρόπο λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.

Ευελπιστώ ότι θα αγαπήσετε το αντικείμενο και τις σπουδές που έχετε επιλέξει για να σπουδάσετε στο Δ.Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω και να σας ευχηθώ να έχετε δύναμη, ενδιαφέρον και μια καλή πρόοδο στις σπουδές σας.

Δημήτριος Ε. Κυριακός
Πληροφορικός,MSc,MBA,MEd
Διευθυντής Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω