ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

  • 1 Μαρτίου, 2016
Έγγραφα .doc .pdf
Αίτηση Απαλλαγής

Αίτηση Επανεξέτασης

Αίτηση Εξέτασης(Τελικών ή Προόδου)

Αίτηση Προφορικής Εξέτασης

Αίτηση Χορήγησης Βεβαιώσεων

Υπεύθυνη Δήλωση

Χρήσιμα Έγγραφα Εκπαιδευτών

Έγγραφα .doc .pdf
Έντυπο Θεμάτων Προόδου

Έντυπο Θεμάτων Τελικής Εξέτασης
W

Έντυπο Θεμάτων Επανεξέτασης

Αίτηση Εκπαιδευτικής Επίσκεψης

Έντυπο Παραγγελίας Υλικών

Υπεύθυνη Δήλωση Ατομικών Στοιχείων Εκπαιδευτή n/a
Υπεύθυνη Δήλωση (για Δημ. Υπαλλήλους) n/a
Υπεύθυνη Δήλωση (για Ιδιωτ. Υπαλλήλους) n/a

Χρήσιμα Έγγραφα Πρακτικής Άσκησης

Έγγραφα .doc .pdf
Αίτηση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης

Βεβαίωση Εργοδότη για έναρξη Π.Α.

Βεβαίωση Εργοδότη για λήξη Π.Α.

Υπεύθυνη Δήλωση απαλλαγής Π.Α.

Υπεύθυνη Δήλωση