ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

  • March 1, 2016
Έγγραφα .doc .pdf
Αίτηση Απαλλαγής

Αίτηση Επανεξέτασης

Αίτηση Εξέτασης(Τελικών ή Προόδου)

Αίτηση Προφορικής Εξέτασης

Αίτηση Χορήγησης Βεβαιώσεων

Υπεύθυνη Δήλωση

Χρήσιμα Έγγραφα Εκπαιδευτών

Έγγραφα .doc .pdf
Έντυπο Θεμάτων Προόδου

Έντυπο Θεμάτων Τελικής Εξέτασης

Έντυπο Θεμάτων Επανεξέτασης

Αίτηση Εκπαιδευτικής Επίσκεψης

Έντυπο Παραγγελίας Υλικών

Υπεύθυνη Δήλωση Ατομικών Στοιχείων Εκπαιδευτή n/a
Υπεύθυνη Δήλωση (για Δημ. Υπαλλήλους) n/a
Υπεύθυνη Δήλωση (για Ιδιωτ. Υπαλλήλους) n/a

Χρήσιμα Έγγραφα Αποφοίτων

Έγγραφα .doc .pdf
Αίτηση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης

Στοιχεία Ασκούμενων (Μηχανογραφικό)
(.xls)

Βεβαίωση Εργοδότη

Βεβαίωση Εργοδότη (Εκπαιδευτών Οδηγών)

Υπεύθυνη Δήλωση Πρακτικής

Υπεύθυνη Δήλωση