Διοικηση

  • 21 Φεβρουαρίου, 2016

Διευθυντής:
Δημήτριος Ε. Κυριακός
Πληροφορικός ΠΕ19,MSc,MBA,MEd

 

Α’ Υποδιευθύντρια:
Φραντζέσκα Μπελαφέμινε
Δασκάλα ΠΕ70,MA,MEd

 

Β’ Υποδιευθυντής:
Παναγιώτης Ε. Μπαλαμπάνης
Μηχανολόγος ΠΕ17.02,MEd

 

Γραμματεία Πρακτικής Άσκησης – Μαθητείας – Γραφείο Διασύνδεσης

Κωνσταντίνα Τάτση ΠΕ19,MSc

 

Γραμματεία Εκπαιδευτών

Σμύρος Δήμος ΠΕ19,MSc

 

Γραμματεία Σπουδαστών

Μπόλωσης Γεώργιος Διοικητικός

 

Τεχνική Υποστήριξη

Κώτσης Κων/νος