Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ

  • 16 Δεκεμβρίου, 2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΕΚ

ΦΕΚ_ΚΥΑ_ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ_1953_10-9-2015


Στην εγκύκλιο υπάρχουν όλες οι πληροφορίες για την Πρακτική Άσκηση του 5ου εξαμήνου, που είναι υποχρεωτικό για όλους τους σπουδαστές των Ι.Ε.Κ.


Κάθε καταρτιζόμενος που επιθυμεί να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση υποβάλλει εκτυπωμένη αίτηση – δήλωση στο Ι.Ε.Κ. που φοιτά, με την οποία δηλώνει την υπηρεσία ή την επιχείρηση που τον έχει αποδεχθεί για Πρακτική Άσκηση. Κατέβασε εδώ την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ταυτόχρονα, υποβάλλει βεβαίωση, με την οποία ο εργοδότης βεβαιώνει ότι αποδέχεται τον καταρτιζόμενο για πρακτική άσκηση διάρκειας 960 ωρών, δηλώνει με σαφήνεια την έναρξη και λήξη της περιόδου της Πρακτικής Άσκησης, περιγράφει το αντικείμενο εργασίας της επιχείρησης και το αντικείμενο της απασχόλησης του καταρτιζόμενου, καθώς και ότι αποδέχεται την εποπτεία του έργου της πρακτικής άσκησης. Η πρακτική άσκηση πρέπει να είναι σχετική με την ειδικότητα κατάρτισης. Κατέβασε εδώ την ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ και την ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΛΗΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ.


Επίσης θα πρέπει να έχει εκτυπωμένο και το ΒΙΒΛΙΟ_ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ_ΑΣΚΗΣΗΣ


aggelies