ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020

Αξιολόγηση Εκπαιδευτών/τριών του Δ.ΙΕΚ Αιγάλεω.

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους & τις καταρτιζόμενες του Δ.Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω, ότι από σήμερα μπορείτε όλοι να συμπληρώσετε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Moodle την αξιολόγηση των Εκπαιδευτών/Εκπαιδευτριών του ΔΙΕΚ Αιγάλεω για το χειμερινό εξάμηνο 2020 που θα βρείτε εδώ :

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 2020B


Η υποβολή είναι εμπιστευτική και ανώνυμη (σε καμία περίπτωση δεν γνωστοποιείται το όνομα του καταρτιζόμενου/νης που έχει υποβάλλει την αξιολόγηση).

Για τη σύνδεση κάθε καταρτιζόμενου/νης με το ερωτηματολόγιο του τμήματος στο οποίο ανήκει θα χρησιμοποιήσετε ακριβώς την ίδια ειδική λέξη-ΤΟΚΕΝ εγγραφής με την οποία είχατε συνδεθεί κατά την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου στα μαθήματα του τμήματός σας στην Moodle.
Τα ερωτηματολόγια θα είναι ενεργά για υποβολή απαντήσεων μέχρι την Τρίτη 16/02/2021 (24:00).

Τα ερωτηματολόγια μπορούν να απαντηθούν μόνο μία φορά και σας παρακαλούμε να απαντήσετε με ειλικρίνεια, ώστε να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων.

Υπενθυμίζονται οι λεπτομερείς οδηγίες που θα ακολουθήσετε βήμα-βήμα για την σύνδεση με τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης των εκπαιδευτών/τριών (είναι τα ίδια βήματα που ακολουθήσατε και για τη σύνδεση με τα τρέχοντα  μαθήματά σας ) : 

Οδηγίες για τους/τις Καταρτιζόμενους/μενες Με εκτίμηση,

 Ο Διευθυντής του Δ.ΙΕΚ Αιγάλεω

 Δημήτριος Ε. Κυριακός