Πρόσκληση για συμμετοχή στη παρουσίαση του έργου Erasmus + KA2 #Mentor4WBL @ EU

Το έργο Erasmus + KA2 # Mentor4WBL @ EU θα παρουσιάσει δημόσια τα τελικά πνευματικά του αποτελέσματά με την οργάνωση του  Διαδικτυακού Τελικού Συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιανουαρίου 2021 στα Αγγλικά, μέσω της πλατφόρμας Zoom που διοργανώνετε από τον Επικεφαλής Συνεργάτη του έργου, IME ΓΣΕΕΒΕ.

Η κοινοπραξία # Mentor4WBL @ EU , στην οποία συμμετέχει το ΔΙΕΚ Αιγάλεω, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης και του Work Based Learning (WBL), των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, των Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων και οργανισμών, εμπειρογνωμόνων και του κοινού που επιθυμούν να ενημερωθούν για τα τελικά αποτελέσματα του # Mentor4WBL @ ΕU .

Το έργο διευκολύνει την εξειδίκευση των εταιρειών μάθησης με βάση την εργασία, ανοίγοντας το δρόμο για τη θεσμοθέτηση της καθοδήγησης ως καινοτόμου και αποτελεσματικής μορφής μάθησης με βάση την εργασία για μαθητείες και πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Βρείτε και πρόσθετες πληροφορίες και εγγραφείτε για να λάβετε το σύνδεσμο ζουμ μέσω του ιστότοπου του έργου στην ακόλουθη διεύθυνση:

https://www.mentor4wbl.eu/final-conference-registration.html