ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ εως 7-12-2020

Σας διαβιβάζουμε το ΦΕΚ 5255/Α/28-11-2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020» και σας ενημερώνουμε ότι ισχύουν τα αναφερόμενα στο αριθμ. πρωτ.  Κ1/152450/9-11-2020 έγγραφό μας (το οποίο επισυνάπτεται) και για την παράταση των περιοριστικών μέτρων μέχρι 7-12-2020.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,

Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης 

Διεύθυνση  Διά Βίου Μάθησης

Επισυνάπτεται η  Κ1/152450/9-11-2020: