ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΌΔΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020Β

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Κ1/152450 έγγραφο της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της Δ1α/Γ.Π. οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 4899)» με το οποίο αναστέλλεται η διενέργεια κάθε είδους εξετάσεων με φυσική παρουσία, συνιστάται και για όσο διαρκεί η αναστολή της, η αξιολόγηση των σπουδαστών με εξέταση προόδου -όπως έχετε προγραμματίσει για την περίοδο που διανύουμε- να διενεργηθεί με εκπόνηση γραπτής εργασίας (Assignment), προκειμένου να προχωρήσει ομαλά η εκπαιδευτική διαδικασία στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ​​