Οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση κρουσμάτων COVID-19 σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ

 1. Στόχος

Η σωστή εφαρμογή των οδηγιών που ακολουθούν έχει ως στόχο:

 • Την ελαχιστοποίηση της μετάδοσης του ιού σε καταρτιζομένους/εκπαιδευομένους, εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό της εκπαιδευτικής δομής.
 • Την αντιμετώπιση των ύποπτων ή και επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID-19 που δεν χρήζουν περαιτέρω νοσηλείας.
 • Τον περιορισμό της διασποράς της νόσου στην εκπαιδευτική δομή.
 1. Σχεδιασμός διαχείρισης και ορισμός υπευθύνου

Κάθε εκπαιδευτική δομή πρέπει να ορίσει ως συντονιστή διαχείρισης COVID-19 τον Διευθυντή ή Υποδιευθυντή της με σκοπό:

 • Tην εφαρμογή των μέτρων πρόληψης μετάδοσης του κορωνοϊού ανάμεσα σε καταρτιζομένους/εκπαιδευομένους, εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό της εκπαιδευτικής δομής.
 • Τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19.
 • Την άμεση ανταπόκριση σε κάθε θέμα που θα ανακύπτει, τη σωστή τήρηση των μέτρων, την ενημέρωση των καταρτιζομένων/ εκπαιδευομένων, εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και την εξασφάλιση ενός ασφαλούς χώρου κατάρτισης/ εκπαίδευσης.

3.1. Ορισμοί «κρούσματος COVID-19» και «επαφών» κρούσματος COVID-19

Κλινικά κριτήρια:

Ασθενής με ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω συμπτώματα:

 • βήχας
 • πυρετός
 • δύσπνοια
 • αιφνίδια εκδήλωση ανοσμίας, αγευσίας ή δυσγευσίας

Επιπρόσθετα, λιγότερο ειδικά συμπτώματα περιλαμβάνουν: κεφαλαλγία, ρίγος, μυαλγίες, καταβολή, έμετο και διάρροια.

Επιδημιολογικά κριτήρια:

Στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 εντός 14 ημερών πριν την έναρξη συμπτωμάτων.

Ταξινόμηση κρουσμάτων:

 • Ύποπτο κρούσμα: ασθενής που πληροί τα κλινικά κριτήρια.
 • Πιθανό κρούσμα: ασθενής που πληροί τα κλινικά κριτήρια και επιδημιολογικό κριτήριο.
 • Επιβεβαιωμένο κρούσμα: άτομο που πληροί τα εργαστηριακά κριτήρια.

Ως «επαφή» κρούσματος λοίμωξης COVID-19 ορίζεται άτομο που είχε ιστορικό επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 εντός χρονικού διαστήματος που κυμαίνεται από 48 ώρες πριν την έναρξη συμπτωμάτων του κρούσματος έως και 10 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων του κρούσματος.

Οι επαφές του κρούσματος, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, κατηγοριοποιούνται σε:

 • στενές επαφές (έκθεση υψηλού κινδύνου)
 • επαφές (έκθεση χαμηλού κινδύνου)
 • επαφές υψηλού κινδύνου.

3.2. Διαχείριση ύποπτου κρούσματος

α) Εάν ένας καταρτιζόμενος/εκπαιδευόμενος ή μέλος εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού εμφανίσει έστω και ήπια συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 εκτός του χώρου της εκπαιδευτικής δομής, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιεί τον συντονιστή COVID-19 για τις περαιτέρω ενέργειες.

β) Εάν ένας καταρτιζόμενος/εκπαιδευόμενος ή μέλος εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 εντός της εκπαιδευτικής δομής ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

 • Ενημερώνει τον συντονιστή διαχείρισης COVID-19, φοράει μάσκα, αποχωρεί από την εκπαιδευτική δομή και παραμένει στο σπίτι του για ανάρρωση ή καλείται το ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στον εγγύτερο υγειονομικό σχηματισμό.
 • Ο συντονιστής διαχείρισης COVID-19 ενημερώνει τον ΕΟΔΥ για επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση όλων των πιθανών επαφών του κρούσματος.
 • Μετά την αποχώρηση του ύποπτου κρούσματος από την εκπαιδευτική δομή, ακολουθείται επιμελής καθαρισμός, εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες του χώρου όπου κινήθηκε το κρούσμα με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας.
 • Ιατρική αξιολόγηση (από εφημερεύον Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας ή από ιδιώτη θεράποντα ιατρό) αν θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό διαγνωστικό τεστ.
 • Εν αναμονή του αποτελέσματος, το κρούσμα παραμένει σε απομόνωση κατ’ οίκον (εφόσον η κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία), σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, σύμφωνα με τον ακόλουθο σύνδεσμο (https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/), ενώ η οργανική μονάδα συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της.
 • Ο συντονιστής διαχείρισης COVID-19 της εκπαιδευτικής δομής σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ κάνει εκτίμηση κινδύνου και αποφασίζει τα επιδημιολογικά μέτρα πρόληψης της διασποράς.

 Αν το μοριακό τεστ για SARS-CoV-2 είναι θετικό:

Ο ασθενής ενημερώνει άμεσα τον συντονιστή διαχείρισης COVID-19 της εκπαιδευτικής δομής και ακολουθεί ιχνηλάτηση των επαφών που είχε, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ (τηλ. 1135) και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-diaxeirisi-epafon.pdf).

Οι επαφές υψηλού κινδύνου του επιβεβαιωμένου κρούσματος θα απομακρυνθούν από τον χώρο εργασίας τους και θα τεθούν σε καραντίνα για 14 ημέρες https://eody.gov.gr/odigies-gia-apomonosi-epafon-sto-spiti/

Εάν κατά τη διάρκεια της 14ήμερης καραντίνας ασυμπτωματικό άτομο, που έχει θεωρηθεί στενή επαφή, κάνει με δική του πρωτοβουλία ή για εξατομικευμένους λόγους εργαστηριακό έλεγχο, τότε:

Εάν το μοριακό τεστ είναι θετικό: παραμένει σε κατ’ οίκον απομόνωση για 10 ημέρες από την ημέρα διενέργειας του τεστ (εφόσον παραμένει ασυμπτωματικό).

Εάν το μοριακό τεστ είναι αρνητικό: παραμένει σε καραντίνα έως την ολοκλήρωση του 14ημέρου.

Όσον αφορά στις επαφές χαμηλού κινδύνου αυτές συνεχίζουν την εργασία τους με οδηγίες για αυτοπαρακολούθηση της υγείας τους για 14 ημέρες https://eody.gov.gr/odigies-gia-apomonosi-epafon-sto-spiti/

Αν το μοριακό τεστ SARS-CoV-2 είναι αρνητικό:

Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στην εκπαιδευτική δομή μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων του.

3.4 Συρροή κρουσμάτων στην εκπαιδευτική δομή

Όταν υπάρχουν τρία (3) ή περισσότερα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα (συμπτωματικά ή ασυμπτωματικά) σε διάστημα 14 ημερών, ενημερώνεται ο ΕΟΔΥ προκειμένου να προβεί σε εκτίμηση κινδύνου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ως φορέα ιχνηλάτησης επαφών.