ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ

Το ΔΙΕΚ Αιγάλεω αναζητά 2 σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει το Δ΄ Εξάμηνο για πρακτική άσκηση στη διοίκηση του ΔΙΕΚ με έναρξη από 01/09/2020.

Οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2105695608 από τη Δευτέρα 24/08/2020.