EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ “ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ” στο Γενικό Νοσοκομείο ΚΑΤ.

Οι καταρτιζόμενοι – εκπαιδευόμενοι του τμήματος ‘Τεχνικός ιατρικών οργάνων’ του Β’, Γ’, και Δ’ εξαμήνου στα πλαίσια των εκπαιδευτικών επισκέψεων, για το μάθημα τόσο της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, όσο και της ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, αλλά και της ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ συνοδευόμενοι από την  καθηγήτριά τους  κ. Σταματοπούλου Ελένη, PhD(c), Λειτουργό Δημόσιας Υγείας, MSc-MPH Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, Αριστούχο στο Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας» του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Νοσηλεύτρια Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, Member PCRS-UK υλοποίησαν μαθήματα στο Γενικό Νοσοκομείο ΚΑΤ.  

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η πλήρης ανάλυση του σχεδιασμού εγκατάστασης, παραμετροποίησης και ελέγχου σωστής λειτουργίας των ιατρικών οργάνων σε νοσοκομειακούς χώρους, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και χρησιμοποιώντας τα σχετικά μέσα ατομικής προστασίας. Μετά την ολοκλήρωση του μαθημάτων οι καταρτιζόμενοι απόκτησαν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σχετικά με τη λειτουργία ιατρικών οργάνων και συσκευών, την συνδεσμολογία αυτών, την μεθοδολογία εύρεσης βλαβών, βραχυκυκλωμάτων, κ.α.

Πραγματοποιήθηκαν μαθήματα στους καταρτιζόμενους εκπαιδευόμενους του ΙΕΚ Αιγάλεω κατά κόρον από την καθηγήτρια κ. Σταματοπούλου Ελένη αλλά υπήρχε και  συνεργασία με το τμήμα της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Γ.Ν.Α. ΚΑΤ και συγκεκριμένα με τον Προϊστάμενο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Γ.Ν.Α. ΚΑΤ. κ. Μουζακίτη Παναγιώτη Ηλεκτρολόγο Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Ε.Μ.Π. MSc Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

 Στόχος ήταν να κατανοήσουν την ομαλή λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, τις παροχές αερίων και γενικά να ενημερωθούν για την ομαλή λειτουργία του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και των τεχνολογικών εγκαταστάσεων.

Παρουσιάστηκε το πως διασφαλίζεται η ασφαλή και αποδοτική λειτουργία των μηχανημάτων με εφαρμογή των διεθνών κανόνων ασφάλειας και προστασίας τόσο των ασθενών όσο και του προσωπικού. Ενημερώθηκαν για το πως διενεργείτε η προληπτική και επισκευαστική συντήρηση των μηχανημάτων του ιατρικού εξοπλισμού και πως καθιερώνετε η σύνταξη και την επίβλεψη τήρησης των συμβολαίων συντήρησης.
Ακολούθως αναφέρθηκε το πως παρακολουθούνται οι τεχνολογικές εξελίξεις στην βιοϊατρική τεχνολογία και πως πραγματοποιείται η μελέτη ένταξη τους στο Νοσοκομείο.

Επιπρόσθετα εκπαιδεύτηκαν για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την επιμόρφωση του προσωπικού του τμήματος σε θέματα συντήρησης των ιατρικών μηχανημάτων.

Αναλυτικότερα οι καταρτιζόμενοι επισκέφτηκαν το ΤΕΠ, όπου στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ, λειτουργεί Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) έχοντας ειδική διατομεακή στελέχωση και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών, καθώς έχει το νοσοκομείο οργανική δύναμη 650 κλινών.  Το Τ.Ε.Π. είναι το Τμήμα του Νοσοκομείου που έχει στόχο την υποδοχή, διάγνωση και αντιμετώπιση ασθενών με επείγοντα και οξέα προβλήματα που καλύπτουν το πλήρες φάσμα των νόσων, κακώσεων, καθώς και την διαχείριση τους ως την στιγμή εισαγωγής τους σε Κλινική.

Σκοπός του Τ.Ε.Π. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υγειονομικής περίθαλψης με ορθή διάγνωση και θεραπεία.

Οι καταρτιζόμενοι κατανόησαν ότι το ΤΕΠ έχει ως βασικό οδηγό την εφαρμογή αρχών επείγουσας ιατρικής με προτεραιότητα:

 • Την διάσωση της ανθρώπινης ζωής.
 • Την παροχή αναλγησίας.
 • Την διάγνωση ασθενειών και την έναρξη της θεραπείας.
 • Την διαλογή με βάση την βαρύτητα των εισερχόμενων ασθενών.

Καθώς επίσης ότι το ΤΕΠ νοσηλεύει στους χώρους του:

 • Ασθενείς των οποίων το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί σε λίγες ώρες χωρίς την ανάγκη εισαγωγής στο νοσοκομείο.
 • Αμφίβολες περιπτώσεις ως προς τη διάγνωση, έως ότου διευκρινισθεί και αποφασιστεί η περαιτέρω αντιμετώπιση τους.
 • Αντιμετωπίζει ασθενείς που χρειάζονται άμεση και προωθημένη αντιμετώπιση, π.χ. μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, καρδιακό monitoring, αιμοδυναμική υποστήριξη, με δικά του μέσα στους δικούς του χώρους έως ότου ο ασθενής οδηγηθεί στη συνέχεια στο ανάλογο τμήμα.

Ως εκ τούτου ενημερώθηκαν για την λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.), το πως ενημερώνεται συνεχώς για την εικόνα πλήρωσης των κλινών ή για την αυξημένη κίνηση στο Τ.Ε.Π. κατευθύνοντας το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) με λιγότερο επιβαρυμένους υγειονομικούς σχηματισμούς.

Στους καταρτιζόμενους παρουσιάστηκε ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός και η χωροταξία του Τ.Ε.Π. όπως:

 • Υποδοχή – Γραμματεία – Διαλογή.
 • Αίθουσα αναμονής − Χώρος ενημέρωσης συγγενών.
 • Αίθουσα Αναζωογόνησης
 • Εξεταστήρια – Αίθουσα γύψου.
 • Αίθουσα ελάσσονος τραύματος (μικρό χειρουργείο).
 • Θάλαμο Βραχείας Νοσηλείας.
 • Χώρος απομόνωσης μολυσματικών ασθενών
 • Ακτινολογικό Εργαστήριο.
 • Χώρος απολύμανσης εκτεθειμένου ατόμου.
 • Χώρος ανάπαυσης προσωπικού.
 • Γραφεία – Αποθήκες.

Η παρουσία και η συμμετοχή  των καταρτιζόμενων αποτέλεσε την  εγγύηση για την εμπλούτιση γνώσεων τους στο τομέα τους, καθώς εργάζονται έγκριτοι επιστήμονες στο χώρο του νοσοκομείου, με τους οποίους υπήρχε συνεργασία π.χ. τόσο με την Διευθύντρια του ΤΕΠ κ. Καλογριδάκη Μαρίνα όσο και με την Προϊσταμένη του ΤΕΠ κ. Πράπα Βασιλική.

Περαιτέρω πραγματοποιήθηκε στους καταρτιζόμενους εκπαιδευόμενους παρουσίαση των Τακτικών Πρωινών Εξωτερικών Ιατρείων όπου λειτουργούν Βάσει της υπ’ αριθμ. Υπουργικής Απόφασης Α3 (γ) /ΓΠ/οικ.23754 (Φ.Ε.Κ. 490/1.4.2015, τ. Β’. Ενημερώθηκαν πως η επίσκεψη στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία είναι δωρεάν, ενώ για τα απογευματινά Ιατρεία τα ασφαλιστικά ταμεία δεν καλύπτουν το κόστος της επίσκεψης καλύπτουν όμως  τις ιατρικές πράξεις όπως (αιματολογικές εξετάσεις, ακτινογραφίες κ.λ.π.).

Συν τοις άλλοις παρουσιάστηκε ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός των εξωτερικών ιατρείων και τα τμήματα του Α’ Χειρουργικού Τομέα: Α’ Ορθοπαιδική Κλινική, B’ Ορθοπαιδική Κλινική, Γ’ Ορθοπαιδική Κλινική, Δ’ Ορθοπαιδική Κλινική, Ε’ Ορθοπαιδική Κλινική, ΣΤ’ Ορθοπαιδική Κλινική, Κλινική Αθλητικών Κακώσεων, Παιδοορθοπαιδική, Κλινική Χεριού- Μικροχειρουργική Άνω Άκρου, Τμήμα Σκολίωσης & Σπονδυλικής Στήλης Και Πανεπιστημιακή Κλινική). Τα ιατρεία του Παθολογικού Τομέα: Παθολογικό, Λοιμώξεων, Διαβητολογικό, Καρδιολογικό, καρδιάκης Ανεπάρκειας, Υπέρτασης – Λιπιδίων, Ρευματολογικό, Οστεοπόρωσης, Κλινική Φυσικής & Ιατρικής & Αποκατάστασης, Σπαστικότητας και Βελονισμού. Επιπρόσθετα παρουσιάστηκε ο Ηλεκτρομυογράφος σε συνεργασία με τον Διευθυντή Ε.Σ.Υ κ. Αγαθονίκου Αλέξανδρο, το Νευρολογικό Ιατρείο, το Ιατρείο Νόσου Πάρκινσον & Συναφών Διαταραχών, το Παιδιατρικό – Παιδοαλλεργιολογικό Ιατρείο, το Πνευμονολογικό Ιατρείο όπου παρουσιάστηκε και η χρήση του σπιρόμετρου, το Δερματολογικό Ιατρείο, καθώς επίσης και τα ιατρεία του Εργαστηριακού Τομέα: όπως η αίθουσα που πραγματοποιούνται οι Αιμοληψίες, το Ακτινοδιαγνωστικό ιατρείο, η αίθουσα που βρίσκεται ο Αξονικός Τομογράφος, ο Μαγνητικός Τομογράφος, οι Υπέρηχοι Triplex, καθώς και η Μονάδα Μέτρησης Οστικής πυκνότητας.

Μεταξύ των άλλων έγινε παρουσίαση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στον εργαστηριακό τομέα του Γ.Ν.Α.ΚΑΤ όπως:

 • Βιοχημικό Τμήμα. Το Βιοχημικό Εργαστήριο του Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, διαθέτει σύγχρονο και πλήρη εξοπλισμό για την κάλυψη των αναγκών του αναφορικά με εργαστηριακές εξετάσεις της Κλινικής Χημείας, όπως: Γενικές βιοχημικές εξετάσεις, Βιοχημικές εξετάσεις ούρων και άλλων υγρών, γενικές ούρων, ορμόνες, καρδιακοί δείκτες, δείκτες αναιμίας, δείκτες νεοπλασίας, δείκτες εγκεφαλικής σήψης, ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών, έλεγχος διαβήτη, οστικοί δείκτες κ.α. Επίσης συμμετέχει σε ποιοτικούς ελέγχους σύμφωνα με τα πρότυπα ISO από το 2006, και σε μηνιαίους εξωτερικούς ελέγχους Ελλάδας και Εξωτερικού καθώς διενεργούνται εξετάσεις ρουτίνας και επείγουσας φύσεως 110.000 μηνιαίως.

Πραγματοποιήθηκε στους καταρτιζόμενους εκπαιδευόμενους του ΙΕΚ Αιγάλεω παρουσίαση από την κ. Σταματοπούλου Ελένη καλύπτοντας πλήρως την διαμόρφωση του σχεδιασμού και την παραμετροποίηση ελέγχου σωστής λειτουργίας του ιατρικού εξοπλισμού στο βιοχημικό εργαστήριο του Γ.Ν.Α. ΚΑΤ σε συνεργασία με την Διευθύντρια του Βιοχημικού Τμήματος κ. Κουτρούμπα-Μαρκέτου Ελένη και τον κ. Χατζηανδρέου Στέφανο, Βιοϊατρικό Μηχανικό – MBA in Healthcare, εργαζόμενο στην Πολυεθνική Εταιρεία Abbott. Αναλυτικότερα τα θέματα στα οποία εκπαιδεύτηκαν οι καταρτιζόμενοι τόσο για την τεχνολογία όσο και για τις αρχές λειτουργίας ήταν τα ακόλουθα:

 • Προ-αναλυτικός έλεγχος
 • Σωληνωτό ταχυδρομείο
 • φυγόκεντρος (παρουσίαση βασικών τμημάτων από τα οποία αποτελείται)
 • Αναλυτικός έλεγχος
 • Βιοχημικός αναλυτής και Ποτενσιομετρική μέτρηση συγκέντρωσης ιόντων – αγωγιμομετρία – ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια (ανάλυση στα μέρη του βιοχημικού αναλυτή, συντήρηση, κανόνες λειτουργίας, καθώς και μέτρα προφύλαξης – από τη δειγματοληψία ορού έως την εμφάνιση του αποτελέσματος)
 • Ανοσολογικός αναλυτής (ανάλυση στα μέρη του ανοσολογικού αναλυτή, συντήρηση, κανόνες λειτουργίας, καθώς και μέτρα προφύλαξης – από τη δειγματοληψία ορού έως την εμφάνιση του αποτελέσματος)
 • Φασματοφωτομετρία και ανοσοφθορισμός (γενικές αρχές και λειτουργία στα αυτόματα αναλυτικά συστήματα
 • Μετα-αναλυτικός έλεγχος
 • Πληροφοριακά συστήματα LIS & HIS (πρωτόκολλα επικοινωνίας, βάσεις δεδομένων και λειτουργία προγραμματισμού εξετάσεων και ανεύρεσης ιστορικού των ασθενών)
 • Αιματολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν.Α. ΚΑΤ. Οι καταρτιζόμενοι ενημερώθηκαν τόσο από την καθηγήτρια τους όσο και από τους συναδέλφους που εργάζονται στο αιματολογικό σε συνεργασία με την Διευθύντρια του τμήματος κ. Παρθενόπη Λιανίδου για τις τεχνικές προδιαγραφές του αυτόματου αιματολογικού αναλυτή και για την διαμόρφωση του σχεδιασμού και την παραμετροποίηση ελέγχου σωστής λειτουργίας του ιατρικού εξοπλισμού στο αιματολογικό εργαστήριο του Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, όπου διενεργούνται εξετάσεις γενικής αίματος, ΤΚΕ και πηκτικότητας αίματος (χρόνος προθρομβίνης, aPTT, ινωδογόνο, προϊόντα αποδομής ινωδογόνου, πρωτεϊνη C, αντιθρομβίνη ΙΙΙ).
 • Τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Α. ΚΑΤ. Διεξήχθη παρουσίαση πλήρως τόσο από την καθηγήτριά τους κ. Σταματοπούλου Ελένη, όσο και σε συνεργασία τόσο με τον Διευθυντή της αιμοδοσίας κ. Πανάγου Ιωάννη αλλά και με τον κ. Χατζηανδρέου Στέφανο, καθώς και με τους ιατρούς της αιμοδοσίας καλύπτοντας τη διαμόρφωση του σχεδιασμού και τη παραμετροποίηση ελέγχου της σωστής λειτουργίας του ιατρικού εξοπλισμού στο τμήμα της αιμοδοσίας του Γ.Ν.Α. ΚΑΤ.
 • Παθολογοανατομικό Εργαστήριο. Η καθηγήτρια κ. Σταματοπούλου Ελένη σε συνεργασία με την Διευθύντρια του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου του Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, κ. Καλλιόπη Διαμαντοπούλου, παρουσίασαν τόσο το χώρο άλλα και τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό του εργαστηρίου. Στο παθολογοανατομικό εργαστήριο διενεργούνται ιστολογικές εξετάσεις και βιοψίες από όλα τα συστήματα του ανθρωπίνου σώματος και ειδικότερα από το δέρμα, την κεφαλή – τράχηλο, τον μαστό, τον θυρεοειδή αδένα, τα οστά και τα μαλακά μόρια, το κεντρικό νευρικό σύστημα, το περιφερικό νευρικό σύστημα, το γαστρεντερικό σύστημα, το αναπνευστικό σύστημα, τους λεμφαδένες, το γυναικείο και ανδρικό γεννητικό σύστημα, το ουροποιητικό σύστημα. Επιπλέον ενημερώθηκαν ότι το παθολογοανατομικό Εργαστήριο:

Εφαρμόζει εξειδικευμένες τεχνικές ανοσοϊστοχημείας σε ιστολογικές τομές από κύβους παραφίνης χρησιμοποιώντας ευρύτατο φάσμα βιοδεικτών.

– Τα αποτελέσματα των εξετάσεων (ιστολογικές/παθολογοανατομικές εκθέσεις) ακολουθούν τις διεθνείς οδηγίες (guidelines) καταγραφής των ευρημάτων. 

– Οι διενεργούμενες εξετάσεις καλύπτονται οικονομικά από τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). 

– Τηρεί αρχείο κύβων παραφίνης και ιστολογικών πλακιδίων για τουλάχιστον 20 έτη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις Οδηγίες της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής. 

 • Ακτινοδιαγνωστικό. Η καθηγήτρια κ. Σταματοπούλου Ελένη σε συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς του νοσοκομείου, με τους τεχνολόγους, αλλά και με άλλους συναδέλφους παρουσίασαν τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό του ακτινοδιαγνωστικού τμήματος, όπου και πραγματοποιήθηκε και η Πρακτική Άσκηση. Το τμήμα διαθέτει για την κάλυψη εσωτερικών, εξωτερικών και επειγόντων περιστατικών με τις ακόλουθες ακτινολογικές μονάδες:
 • Δύο μαγνητικούς τομογράφους 1.5Τ.
 • Δύο πολυτομικούς αξονικούς τομογράφους 128 και 16 τομών αντίστοιχα.
 • Ψηφιακό αγγειογράφο.
 • Υπερηχοτομογράφους.
 • Μονάδα μέτρησης οστικής πυκνότητας (DEXA).

Ακτινολογικές τράπεζες.

 • Επίσης λειτουργούν απλά και C-ARM φορητά ακτινολογικά μηχανήματα για την εξυπηρέτηση εσωτερικών ασθενών και χειρουργείων.
 • Σύστημα PACS

Ενημερώθηκαν πως το Ακτινολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ακτινολογικών εξετάσεων όπως:

Μαγνητικές τομογραφίες: μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, σπονδυλικής στήλης, μυοσκελετικού συστήματος και αρθρώσεων, κοιλίας κτλ. αλλά και εξειδικευμένες εξετάσεις όπως: Μαγνητική αγγειογραφία χωρίς ή με χρήση σκιαγραφικού σε όλες τις περιοχές του σώματος.

 • Μαγνητική χολαγγειογραφία
 • Μαγνητική ουρογραφία.
 • Μαγνητική μυελογραφία.
 • Σύγχρονες τεχνικές μαγνητικού συντονισμού στο Κ.Ν.Σ: Μαγνητική διάχυσης, αιμάτωσης και φασματοσκοπία.
 • Αξονικές τομογραφίες: σε όλο το σώμα με τη χρήση σύγχρονου πολυτομικού αξονικού τομογράφου και ειδικού επεξεργαστή με πολυεπίπεδες ανασυνθέσεις, ενώ ακόμη πραγματοποιούνται και νεότερες εφαρμογές όπως τρισδιάστατες εξετάσεις:
  • Αξονική αγγειογραφία.
  • Αξονική πυελογραφία.
  • Εικονική ενδοσκόπηση (εικονική κολονοσκόπηση και κυστεοσκόπηση).

Οι εξετάσεις καλύπτονται στην πλειονότητα τους από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Στον αξονικό τομογράφο εκτός των αξονικών τομογραφιών πραγματοποιούνται και όλες οι επεμβατικές πράξεις, διαγνωστικές και θεραπευτικές, που διενεργούνται με την καθοδήγηση του αξονικού τομογράφου (παρακεντήσεις, εγχύσεις, βιοψίες, παροχετεύσεις, θερμοκαυτηριασμοί).

Ακολούθως, στον ψηφιακό αγγειογράφο διενεργούνται ακτινολογικές εξετάσεις (διαγνωστικές και θεραπευτικές), όπως αγγειογραφίες, τοποθέτηση φίλτρων κάτω κοίλης φλέβας, αγγειοπλαστικές, εμβολισμοί.

Ακόμη, διενεργούνται υπερηχοτομογραφήματα: άνω και κάτω κοιλίας, μαλακών μορίων, τραχήλου – θυρεοειδούς, οσχέου, μυοσκελετικού και Triplex αγγείων, μέτρηση οστικής πυκνότητος (DEXA) και απλές ακτινογραφίες.

Επίσης πληροφορήθηκαν ότι στο Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο του Γ.Ν.Α.ΚΑΤ πραγματοποιούνται από ειδικευμένους γιατρούς οι παρακάτω εξετάσεις:

Απλές ακτινογραφίες: σε όλο το σώμα.

Υπερηχογραφήματα: άνω και κάτω κοιλίας, τραχήλου – θυρεοειδούς, οσχέου και μυοσκελετικού συστήματος.

Τriplex: καρωτίδων & σπονδυλικών αρτηριών, κοιλιακής αορτής και κλάδων, σπληνοπυλαίου άξονος, αρτηριών και φλεβών κάτω & άνω άκρων.

Μέτρηση οστικής πυκνότητας: (μέτρηση οστεοπόρωσης) με το σύστημα διπλo – ενεργειακής δέσμης φωτονίων (DEXA).

Αξονικές τομογραφίες: σε όλο το σώμα με τη χρήση πολυτομικού αξονικού

τομογράφου και ειδικού επεξεργαστή με πολυεπίπεδες ανασυνθέσεις, ενώ ακόμη πραγματοποιούνται και νεότερες εφαρμογές όπως τρισδιάστατες εξετάσεις:

 • Αξονική αγγειογραφία.
 • Αξονική πυελογραφία.

Μαγνητικές Τομογραφίες: μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, σπονδυλικής στήλης, μυοσκελετικού συστήματος και αρθρώσεων, κοιλίας κτλ, καθώς και Μαγνητική Αγγειογραφία.

 • Μαγνητική Χολαγγειογραφία, που απεικονίζει το χοληφόρο σύστημα.
 • Μαγνητική Ουρογραφία, που μπορεί να δώσει χρήσιμες πληροφορίες για τον έλεγχο του ουροποιητικού συστήματος.
 • Μαγνητική Μυελογραφία, που συμπληρώνει τον έλεγχο της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού.

Ενημερώθηκαν πως οι εξετάσεις καλύπτονται στην πλειονότητα τους από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Εν κατακλείδι η κ. Σταματοπούλου Ελένη ευχαρίστησε τόσο τον Προϊστάμενο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Γ.Ν.Α. ΚΑΤ. κ. Μουζακίτη Παναγιώτη, την Διευθύντρια της Διοικητικής υπηρεσίας κ. Ανδρούτσου Παναγιώτα αλλά και την Διοίκηση για την δυνατότητα που είχαν οι καταρτιζόμενοι να  πραγματοποιήσουν τα μαθήματα του εργαστηρίου της τεχνολογίας ιατρικών οργάνων, της πρακτικής εφαρμογής στην ειδικότητα, αλλά και της πρακτικής άσκησης στο Γ.Ν.Α. ΚΑΤ.