ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Οι σπουδαστές που επιθυμούν να ξεκινήσουν Πρακτική Άσκηση 03/08/2020 ή 17/08/2020, παρακαλούνται να καταθέσουν τα δικαιολογητικά στο ΔΙΕΚ καθημερινά 10:00 – 12:00 έως και την Τετάρτη 22/07/2020.