EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ “ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ” στο πρότυπο μικροβιολογικό ιατρείο – εργαστήριο της κ. Αποστολίδου στο ΑΙΓΑΛΕΩ

Οι καταρτιζόμενοι – εκπαιδευόμενοι του τμήματος ‘Τεχνικός ιατρικών οργάνων’ του Γ’ εξαμήνου στα πλαίσια των εκπαιδευτικών επισκέψεων, για το μάθημα της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ εστιάζοντας και στην ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ,  συνοδευόμενοι από την  καθηγήτριά τους  κ. Σταματοπούλου Ελένη, PhD(c), Λειτουργό Δημόσιας Υγείας, MSc-MPH Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, Αριστούχο στο Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας»  του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Νοσηλεύτρια Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, Member PCRS-UK επισκέφτηκαν το πρότυπο μικροβιολογικό ιατρείο – εργαστήριο της κ. Αποστολίδου στο ΑΙΓΑΛΕΩ.    

Συγκεκριμένα ο σκοπός της εκπαιδευτικής επίσκεψης ήταν τόσο η απόκτηση γνώσεων όσο και η πρακτική εκμάθηση αναδεικνύοντας βήμα προς βήμα την πρακτική εφαρμογή του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σε ένα μικροβιολογικό εργαστήριο. Οι καταρτιζόμενοι ενημερώθηκαν  για το σύστημα Ποιότητας Medisyn Quality System καθώς αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πιστοποίησης συγκεκριμένων προδιαγραφών ποιότητας για τις εξετάσεις που εκτελούνται στο εργαστήριο μου και πιστοποίησης των ποιοτικών προδιαγραφών λειτουργίας του ιατρείου μου ως προς τον εξεταζόμενο πολίτη.

Επιπρόσθετα ενημερώθηκαν για το πρότυπο ιατρείο ότι διατηρεί μικροβιολογικό εργαστήριο με πρόσβαση για ΑΜΕΑ και διασφαλίζει την ποιότητα των αποτελεσμάτων στις εργαστηριακές εξετάσεις, μέσω συμμετοχών και πιστοποιήσεων όπως:

– Είναι μέλος του Συνεταιρισμού Εργαστηριακών Ιατρών Medisyn, τα εργαστήρια του οποίου διαθέτουν διαπιστευμένο Σύστημα Ποιότητας ISO 15189 για την εκτέλεση των εργαστηριακών εξετάσεων

– Συμμετέχει σε διεργαστηριακά Σχήματα Ελέγχου Ποιότητας διαπιστευμένα κατά ISO 17043

– Διαθέτει Πιστοποιητικό Ποιότητας ISO 9001:2015 για τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων σε βιολογικά δείγματα

– Διαθέτει Πιστοποιητικό Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας για τις εργαστηριακές εξετάσεις: Κλινικής Χημείας και Αιματολογίας

-Πραγματοποιείτε επίσης και αιμοληψία κατ’οίκον στην περιοχή του Αιγάλεω

Στους καταρτιζόμενους δόθηκε η δυνατότητα να παρακολουθήσουν το πως διενεργούνται οι αιματολογικές, βιοχημικές, ορμονολογικές, ανοσολογικές και μικροβιολογικές εξετάσεις, διαθέτοντας άρτιο απαιτούμενο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό καθώς επίσης να δουν τις τεχνολογίες αιχμής που χρησιμοποιούνται  και τις υπηρεσίες υψηλού επιπέδου προσφέροντας, αξιόπιστα και ασφαλή αποτελέσματα σε όλες τις κατηγορίες διαγνωστικών ιατρικών εξετάσεων που παρέχει το πρότυπο μικροβιολογικό ιατρείο – εργαστήριο της κ. Αποστολίδου.

Οι καταρτιζόμενοι ενημερώθηκαν πως οι αιματολογικές εξετάσεις γίνονται και στο μηχάνημα αλλά και στο μικροσκόπιο για λεπτομερή εξέταση του αίματος, ενώ έκαναν πρακτική άσκηση στο μικροσκόπιο, βλέποντας τα μέρη του μικροσκοπίου. Το μικροσκόπιο είναι ένα όργανο που μεγεθύνει και κάνει ορατά τα αντικείμενα που είναι αόρατα με το γυμνό μάτι. Αναλυτικότερα ενημερώθηκαν για την αρχή του μικροσκοπίου, για το σύστημα μεγέθυνσης, το σύστημα εστίασης δηλ. όλες τις ενέργειες που κάνουμε στην ρύθμιση αποστάσεων φακών και παρασκευάσματος (ρύθμιση συμπυκνωτή κ.τ.λ.) για να σχηματιστεί η εικόνα ενός αντικειμένου πάνω στον αμφιβληστροειδή για να διακρίνουμε με ευκρίνεια καθαρά. Επίσης για το σύστημα του φωτισμού και τον συμπυκνωτή όπου αποτελείτε από φακούς  και βρίσκεται μεταξύ της φωτεινής πηγής και της αντικειμενοφόρου τράπεζας.   

Παράλληλα, ενημερώθηκαν για την χρήση του κάθε μηχανήματος, την  συντήρηση των μηχανημάτων όπου γίνεται με βάση τους διεθνείς κανονισμούς και οδηγίες της εκάστοτε εταιρείας ακολουθώντας αυστηρούς ελέγχους ποιότητας.

Συνοψίζοντας οι καταρτιζόμενοι ενημερώθηκαν πως κάθε εργαστήριο πρέπει να τηρεί σωστές κτιριακές προδιαγραφές και να είναι καλά οργανωμένο, να εφαρμόζει τα προβλεπόμενα γενικά μέτρα ασφάλειας ώστε να μειώνονται οι κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων και να παρέχει στο κοινό σωστές υπηρεσίες. Παράλληλα το πώς πρέπει οι εργαζόμενοι να τηρούν τους κανόνες σωστής εργαστηριακής τεχνικής και ατομικής υγιεινής (εργαστηριακή ποδιά, γάντια, γυαλιά-μάσκες, προσεκτικό πλύσιμο χεριών τεχνική πλυσίματος των χεριών) καθώς και πως να διαχειρίζονται σωστά τα απορρίμματα του εργαστηρίου.

Εν κατακλείδι η εκπαιδευτική επίσκεψη στο Πρότυπο μικροβιολογικό εργαστήριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία καθώς και η καθηγήτριά κ. Σταματοπούλου Ελένη ευχαρίστησε θερμά την κ. Αποστολίδου τόσο για την συνεργασία πραγματοποίησης του μαθήματος, αλλά όσο και για την ευγένεια, την υποδοχή και το καλωσόρισμα που έλαβαν όλοι οι καταρτιζόμενοι.