ΟΔΗΓΙΕΣ προς καταρτιζόμενους και εκπαιδευτές για την λειτουργία του ΙΕΚ από τις 18 Μαΐου 2020

 

Τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 θα λειτουργήσουν εκ νέου τα ΙΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια των καταρτιζόμενων, εκπαιδευτών και διοικητικού προσωπικού.
Για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού μέχρι τη λήξη του εξαμήνου θα ισχύσουν τα εξής :
• Η γραμματεία του ΙΕΚ θα εξυπηρετεί το κοινό μόνο ηλεκτρονικά. Στείλτε το αίτημά σας στο iekaigal@gmail.com ή καλέστε στο 2105695608 απογευματινές ώρες τις εργάσιμες ημέρες.
• Το ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των ειδικοτήτων έχει τροποποιηθεί με βάση την προσέλευση καταρτιζόμενων και εκπαιδευτών και έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, στο facebook του ΙΕΚ και έχει σταλεί με email σε εκπαιδευτές και καταρτιζόμενους.
• Όλοι οι εκπαιδευτές αναρτούν το υλικό τους στη πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης Moodle του ΔΙΕΚ Αιγάλεω,
• Όσοι δεν παρακολουθούν από κοντά και δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το ΙΕΚ.
• Οι καταρτιζόμενοι που θα παρακολουθούν από κοντά να προσέρχονται λίγα λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος και να αποφεύγουν το συγχρωτισμό στους κοινόχρηστους χώρους κρατώντας απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το μάθημα κατά την αποχώρηση.
• Σε περίπτωση που κάποιος εμφανίσει συμπτώματα όσο βρίσκεται στο ΙΕΚ θα επικοινωνεί άμεσα με τον Διευθυντή, ο οποίος και θα τον καθοδηγεί βάσει οδηγιών του ΕΟΔΥ.
• Σε περίπτωση που εμφανίσει συμπτώματα όταν δεν βρίσκεται στο ΙΕΚ οφείλει να ενημερώσει άμεσα τη γραμματεία του ΙΕΚ ή το Διευθυντή.
• Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται σε 35΄ λεπτά.
• Ο μέγιστος αριθμός καταρτιζόμενων ανά αίθουσα είναι 15 άτομα.
• Οι καταρτιζόμενοι θα κάθονται στις αίθουσες διδασκαλίας και στα εργαστήρια σε απόσταση 1,5 μέτρου και μεταξύ τους και με τους εκπαιδευτές.
• Οι χώροι έχουν ήδη διαμορφωθεί κατάλληλα και δεν θα μετακινούνται καρέκλες και θρανία. Μερικές αίθουσες έχουν αλλάξει. Συμβουλευτείτε το πρόγραμμα πριν έρθετε στο ΙΕΚ.
• Οι απουσίες θα καταγράφονται και στα εξ αποστάσεως και στα διά ζώσης μαθήματα.
• Οι εκπαιδευτές μπορούν να ζητούν από τη γραμματεία κατάσταση των καταρτιζόμενων και οφείλουν κάθε βδομάδα να ενημερώνουν τη γραμματεία για τους απόντες.
• Τα εργαστηριακά μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τη μέθοδο της επίδειξης από τον εκπαιδευτή προκειμένου να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό η επαφή των καταρτιζόμενων με κοινόχρηστο εξοπλισμό, υλικά, πάγκους εργασίας και επιφάνειες των εργαστηριακών χώρων.
• Και στην περίπτωση της μεθόδου της επίδειξης θα πρέπει να αποφεύγεται η εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων που απαιτούν την χρήση κλιματισμού ή μηχανικού εξαερισμού.
• Δεν θα χρησιμοποιείται ο κλιματισμός ή άλλου είδους μηχανικός εξαερισμός γενικότερα.
• Στους χώρους του Ι.Ε.Κ. θα υπάρχουν αντισηπτικά και θα γίνεται φυσικός αερισμός των χώρων.
• Στα εργαστήρια πληροφορικής με μέριμνα του ΙΕΚ το πληκτρολόγιο θα είναι καλυμμένο με μεμβράνη η οποία θα αλλάζει κάθε φορά που αλλάζει ο χρήστης.
• Το κυλικείο του ΙΕΚ δεν θα λειτουργεί.
• Οι καταρτιζόμενοι δε θα ανταλλάσσουν υλικά ή άλλα υλικά εκπαίδευσης.
• Αντί των εξετάσεων προόδου οι καταρτιζόμενοι θα εκπονήσουν γραπτή εργασία. Οι εργασίες προόδου θα παραδοθούν από τους καταρτιζόμενους στους εκπαιδευτές έως 31 Μαΐου 2020. Αντίγραφο των θεμάτων θα κατατίθεται ή θα αποστέλλεται στο ΙΕΚ.
• Οι τελικές εξετάσεις θα γίνουν ΜΟΝΟ με την εκπόνηση γραπτών εργασιών που θα δοθούν στους καταρτιζόμενους από τους εκπαιδευτές. Οι τελικές εργασίες θα παραδοθούν από τους καταρτιζόμενους στους εκπαιδευτές από 22 έως 26 Ιουνίου 2020 και η αξιολόγηση και βαθμολόγησή τους από τους εκπαιδευτές θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι 28 Ιουνίου 2020. Αντίγραφο των θεμάτων θα κατατίθεται ή θα αποστέλλεται στο ΙΕΚ.
• Το Ε΄ εξάμηνο της πρακτικής άσκησης θα πραγματοποιηθεί από τις 18 Μαΐου 2020 εφόσον λειτουργούν οι επιχειρήσεις και δέχονται να συνεχίσουν οι πρακτικά ασκούμενοι την πρακτική τους. Σε κάθε περίπτωση οι καταρτιζόμενοι θα επικοινωνούν με τη γραμματεία του ΙΕΚ πριν συνεχίσουν την πρακτική τους.

• Το εξάμηνο της Μαθητείας λειτουργεί από τις 18/5/20 – 15 Νοεμβρίου 2020. Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Παρασκευή εξ αποστάσεως ή δια ζώσης.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας