ΕΠΕΙΓΟΝ: ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΥΧΡΟΝΗ ΕΞ΄ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες και του ΦΕΚ επαναλειτουργίας των ΔΙΕΚ, σας ενημερώνουμε ότι:

  1. Η επανέναρξη μαθημάτων θα γίνει τη Δευτέρα 18/5/2020
  2.  η λήξη εξαμήνου ορίζεται η Τρίτη 30/6/2020
  3. Ο αριθμός των καταρτιζομένων ανά αίθουσα θα είναι το πολύ 15 άτομα, με 1,5 μέτρο ενδιάμεση απόσταση.
  4. Η ώρα διδασκαλίας μειώνεται στις 35΄και αυξάνεται το ωρολόγιο πρόγραμμα κατά 1 ώρα (λήξη 22:00 αντί 21:00)
  5. Οι τελικές εξετάσεις και η πρόοδος θα γίνουν μόνο με την εκπόνηση γραπτών εργασιών που θα δοθούν στους σπουδαστές από τους εκπαιδευτές.

Σε περίπτωση καταρτιζόμενων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή έρχονται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού τους περιβάλλοντος που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί, είναι δυνατή η ασύγχρονη
εξ αποστάσεως εκπαίδευση των καταρτιζόμενων

Στην περίπτωση αυτή οι καταρτιζόμενοι θα αποστείλουν γραπτή υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση στο στο email του ΔΙΕΚ (iekaigal@gmail.com)  μέχρι την Κυριακή 17/05/2020, την οποία μπορούν να κατεβάσουν από τα παρακάτω links ανάλογα την κατηγορία που ανήκουν:

Υπεύθυνη Δήλωση 1

Υπεύθυνη Δήλωση 2