ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Κατόπιν ανακοινώσεως του Υπουργείου Υγείας κλείνουν από 11/3/2020 και για 14 ημέρες δηλαδή έως και την Τρίτη 24/3/2020 .

Αναλυτικά  στο ΦΕΚ 783 Β΄/10-3-2020 περί της επιβολής του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας  των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11-3-2020 έως και 24-3-2020. 

Επισημαίνουμε ότι στις  «πάσης φύσεως εκπαιδευτικές λειτουργίες, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία» συμπεριλαμβάνονται το πρόγραμμα μαθητείας και η πρακτική  άσκηση.

Σύμφωνα με την τελευταία παράγραφο,  «από την ως άνω απαγόρευση εξαιρούνται οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες».

 

 

ΦΕΚ 783 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ