Χορηγία Ηλεκτρολογικού Υλικού και Αντιστροφέων από την ABB προς το ΔΙΕΚ Αιγάλεω

Στις  10 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η δωρεάν χορηγία ηλεκτρολογικού υλικού και υλικού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από την εταιρεία ABB στo ΔΙΕΚ Αιγάλεω.

Εμείς οι καθηγητές του τμήματος των Τεχνικών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Τεχνικών Aυτοματισμού, αλλά επίσης και ο κύριος Διευθυντής του ΔΙΕΚ κος Κυριακός Δημήτριος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ΑΒΒ για την ευγενική προσφορά της και να χαιρετήσουμε την πράξη της αυτή που εξοπλίζει το εργαστήριο μας με υλικά αξιόπιστα και ποιοτικά, κατάλληλα για τις εκπαιδευτικές ασκήσεις μας.

Έτσι δημιουργούνται οι συνθήκες για ένα σύγχρονο εργαστήριο με υψηλή παροχή γνώσεων και εμπειριών στους καταρτιζόμενους μας με την χρησιμοποίηση των υλικών της χορηγίας.

Αισθανόμαστε την ευθύνη μέσα από την καρδιά μας, να ευχαριστήσουμε, τον κο Τσίτσε Γιώργοmarketing Coordinatorστην ΑΒΒ που μαζί με τους συνεργάτες του βοήθησε τα μέγιστα για να υλοποιηθεί αυτή η δωρεά και να δώσουμε στους σπουδαστές μας τα μέγιστα στο εκπαιδευτικό κομμάτι.

Η συνεργασία του ΔΙΕΚ Αιγάλεω με την ΑΒΒ μια εταιρεία πρότυπο και πρωτοπόρος στον τομέα του ηλεκτρολογικού υλικού , στον τομέα τωνΑνανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και  στον τομέα του Αυτοματισμού,θα παρέχει στους σπουδαστές μας την ευκαιρία να έρθουν κοντά σε εξομοιώσεις παραγωγικής διαδικασίας , πραγματικών συνθηκών, μέσα στο εργαστήριο μας.

Κύριε Τσίτσε, ειλικρινά μέσα από την καρδιά μας, σας ευχαριστούμε θερμά, όπως ευχαριστούμε πολύ και τους συνεργάτες σας στην ΑΒΒ που βοήθησαν τους «μελλοντικούς» ηλεκτρολόγους της αγοράς να εκπαιδευτούν σε ότι καλύτερο ηλεκτρολογικό υλικό κυκλοφορεί.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΤΟΥ  Δ.Ι.Ε.Κ.

 ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ε. ΔΗΜΗΤΡΗΣ