ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ & ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Την Τετάρτη 11/12/2019 και ώρα 16:30 θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του ΔΙΕΚ ενημέρωση για τη Διαχείριση Σεισμικού Κινδύνου. Θα ακολουθήσει άσκηση Σεισμικού Κινδύνου.