Συμμετοχή εκπαιδευτών του ΔΙΕΚ Αιγάλεω σε πρόγραμμα Erasmus+ KA1 στη Γερμανία

Συμμετοχή εκπαιδευτών του ΔΙΕΚ Αιγάλεω σε πρόγραμμα Erasmus+ KA1 στη Γερμανία

Το ΔΙΕΚ Αιγάλεω πρόκειται να υλοποιήσει τη περίοδο 20/4/2020-27/4/2020 το εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο Operation Dual System in Europe : Κατάρτιση προσωπικού και μεταφορά καλών πρακτικών στο Δυϊκό σύστημα μαθητείας και κινητικότητας της Ε.Ε.

Το εγκεκριμένο πρόγραμμα κινητικότητας εκπαιδευτικών αφορά την κατάρτιση του εμπλεκόμενου προσωπικού και την μεταφορά καλών πρακτικών του Δυϊκού συστήματος μαθητείας και κινητικότητας της Γερμανίας. Προβλέπει τη συνεργασία της σύμπραξης των Δ.Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω, Ακαδημίας- Πλάτωνος και Αγ.Δημητρίου που συμμετέχουν στην εν λόγω  κοινοπραξία.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί με διδακτικά ή διοικητικά καθήκοντα που θα εμπλακούν μελλοντικά με το θεσμό της μαθητείας όπως εφαρμόζεται στην Ελλάδα θα επωφεληθούν από τη συμμετοχή τους στο εν λόγω πρόγραμμα. Με τη συμμετοχή τους  θα επιφορτιστούν μετά το πέρας του προγράμματος να κάνουν διάχυση των εμπειριών που θα αποκομίσουν στους εκπαιδευτικούς και τους σπουδαστές τους. Θα λειτουργήσουν σαν μέντορες και σκοπός είναι κάθε νέα σχολική χρονιά να τους ανατίθεται η καθοδήγηση τόσο των νέων εκπαιδευτικών που ενδεχομένως θα εμπλακούν στο θεσμό, όσο και η ενημέρωση των σπουδαστών οι οποίοι θα εμπλακούν μελλοντικά στη Μαθητεία. Αντίστοιχα οι διοικητικοί θα δουν τη διοικητική λειτουργία της Μαθητείας στη Γερμανία και πως μπορεί να οργανωθεί καλύτερα ο θεσμός στην Ελλάδα. Επίσης θα κληθούν να μεταφέρουν καλές πρακτικές Μαθητείας και σε αλλά Δ.Ι.Ε.Κ της Αττικής και όχι μόνο.

Ως εκ τούτου καλούνται οι εκπαιδευτικοί του ΔΙΕΚ Αιγάλεω να κάνουν αίτηση για τη συμμετοχή τους μέσω email στο οποίο θα περιγράφουν τα ενδιαφέροντά τους όσο αφορά το θεσμό της Μαθητείας. Οι αιτήσεις θα πρέπει να γίνουν ως τις 22/11/2019.Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν με το Διευθυντή του ΔΙΕΚ Αιγάλεω.