ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019Β

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι του ΙΕΚ Αιγάλεω να προσέλθουν απαραιτήτως από τη Δευτέρα 16-09-2019 έως και την Παρασκευή 20-09-2019 μέχρι τις 20:00 μ.μ., στo ΔΙΕΚ για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής. Το ωράριο λειτουργίας του ΙΕΚ είναι 15:00-21:00.
Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ. Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής.