Έναρξη Εγγραφών Α’ εξαμήνων από 2/9/2019 έως και 9/9/2019.

Ενημερώνουμε ότι η έναρξη τ ων αιτήσεων για τις παρακάτω ειδικότητες του  ΔΙΕΚ Αιγάλεω για το Α’εξάμηνο , θα γίνονται  από 2/9/19 – 9/9/19 αποκλειστικά ηλεκτρονικά και στο σύνδεσμο :  https://diek.it.minedu.gov.gr/

1.Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/Web Design Development/ Video Games) 3 τμήματα
2.Τεχνικός Η/Υ 2 τμήματα
3.Τεχνικός Αυτοματισμών 3 τμήματα
4.Στέλεχος Τεχνολογίας & Ελέγχου Τροφίμων & Ποτών 3 τμήματα
5.Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης (Αρχιμάγειρας – Chef) 4 τμήματα
6.Τεχνικός Θέρμανσης , Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου 2 τμήματα
7.Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση & Σχεδιασμός Αντικειμένων 2 τμήματα
8.Τεχνικός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) 1 τμήμα

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι  όσοι κατέχουν απολυτήριο Λυκείου ή ΤΕΛ ή ΤΕΕ Β’ κύκλου ή ΕΠΑΛ .

Για όσους ενδιαφέρονται να Κατατάξεις σε Γ ή Δ΄εξάμηνα σπουδών ισχύουν τα εξής:

Α) Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. που θέλουν να καταταγούν σε συναφή ειδικότητα.
Β) Καταρτιζόμενοι Ι.Ε.Κ. που θέλουν να καταταγούν σε συναφή ειδικότητα.
Γ) Καταρτιζόμενοι Ι.Ε.Κ. παλαιών ειδικοτήτων (πριν το 2013) που δεν έχουν ολοκληρώσει
τη φοίτησή τους και θέλουν να ενταχθούν σε αντίστοιχή νέα ειδικότητα.
Δ) Πτυχιούχοι εξειδίκευσης Ε.Π.Λ., ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ., Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ και Τ.Ε.Λ. που
επιθυμούν να καταταγούν στο Γ΄εξάμηνο της αντίστοιχης ειδικότητας των Ι.Ε.Κ.
δύνανται να υποβάλουν αίτηση κατάταξης στα Ι.Ε.Κ., αποκλειστικά και μόνον την περίοδο
των εγγραφών στα Ι.Ε.Κ. όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία (1-30 Σεπτεμβρίου και 25
Ιανουαρίου έως την έναρξη του εαρινού εξαμήνου) καταθέτοντας ταυτόχρονα σχετικά
δικαιολογητικά (π.χ. πτυχία ΕΠΑ.Λ, Β.Ε.Κ., κ.α.),

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το κανονισμό λειτουργίας του ΙΕΚ