ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ “ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ” ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ NetscopeSolutions

Στο πλαίσιο του μαθήματος <<Πρακτική Άσκηση  >> (Ε) και του μαθήματος<<Διαθεματική Εργασία>> (Ε) οι καταρτιζόμενοι της ειδικότητας  <<Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών>>Δ΄ εξάμηνο πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στην εταιρία NetscopeSolutions  στις 11/04/2019  με σκοπό να ενημερωθούν για τις οπτικές ίνες γενικά, για τη χρήση των οπτικών ινών  καθώς και τα μέτρα προστασίας που παίρνουμε κατά την εκτέλεση των εργασιών με αυτές. Στην συνέχεια οι καταρτιζόμενοι προχώρησαν σε συγκόλληση (συνένωση ) οπτικών ινών, έλεγχο οπτικών ινών και μέτρηση της ορθής συγκόλλησηςμεταξύ δύο άκρων οπτικών ινών με την επίβλεψη τεχνικού της εταιρίαςNetscopeSolutions και των εκπαιδευτών τους.