Ερωτηματολόγιο Αποφοίτων Δ.Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω σχετικά με την επαγγελματική πορεία που έχουν ακολουθήσει μετά την αποφοίτηση τους. Σκοπός είναι η δημιουργία συλλόγου αποφοίτων (Alumni)

 

Ερωτηματολόγιο Αποφοίτων Δ.Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω σχετικά με την επαγγελματική πορεία που έχουν ακολουθήσει μετά την αποφοίτηση τους. Σκοπός είναι η δημιουργία συλλόγου αποφοίτων (Alumni)

Καλούνται όλοι οι απόφοιτοι του ΔΙΕΚ Αιγάλεω να συμπληρώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους , πατώντας εδώ , ώστε να δημιουργηθεί Σύλλογος Αποφοίτων ΔΙΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ (Alumni)