Σπουδαστές των ειδικοτήτων “Τεχνικός Αυτοματισμών” και “ΑΠΕ” έλαβαν μέρος στην εκπαιδευτική ημερίδα με τίτλο “SMARTEL” στο πολυχώρο“THEBOX”

Την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 σπουδαστές των τμημάτων αυτοματισμού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έλαβαν μέρος σε εκπαιδευτική ημερίδα με τίτλο “SMARTEL” στο πολυχώρο“THEBOX” στην Πλατεία Μαβίλη.

Το “SMARTEL” είναι ένα πρόγραμμα υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με το πρόγραμμα ERASMUS+που απευθύνεται σε ηλεκτρολόγους που προσανατολίζονται στις Τεχνολογίες Ευφυούς Μέτρησης και Οικιακού Αυτοματισμού.

Το έργο κάνει χρήση σύγχρονης εκπαιδευτικής μεθοδολογίας και καινοτόμων παιδαγωγικών πόρων, που επιτρέπουν στους σπουδαστές την αυτόνομη παρακολούθηση μαθημάτων έξυπνης μέτρησης και οικιακού αυτοματισμού.

Το έργο θέλεις να συμβάλει στην ανάπτυξη του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνοντας την εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού, μέσω της διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού που προσφέρεται με την μορφή Εκπαιδευτικών Πόρων.

Οι σπουδαστές παρακολούθησαν παρουσιάσεις καινοτόμων προϊόντων με γνώμονα το «έξυπνο σπίτι» και την ευφυής μέτρηση της κατανάλωσης ενέργειας, επίσης είδαν τρόπους συνδεσμολογίας και γενικά πήραν κατευθυντήριες γραμμές όσο αφορά την ανταπόκριση τους στις ανάγκες έξυπνης μέτρησης και οικιακού αυτοματισμού σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά που σκοπό έχουν την ενίσχυση της απασχολησιμότητας του επαγγέλματος τους.