Τεχνικος Μηχανοτρονικης

  • March 6, 2016

Οι κύριες δραστηριότητες του πιστοποιημένου Τεχνικού Μηχανοτρονικής
αναφέρονται σε επαγγελματικούς χώρους όπου συντελείται κατασκευή, συντήρηση, διάγνωση, επισκευή και έλεγχος όλων των μερών και συστημάτων του αυτοκινήτου στα πλαίσια δραστηριότητας του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, με σχέση εξαρτημένης ή μη εργασίας.

Ο διπλωματούχος Ο.Ε.Ε.Κ. μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας “Τεχνικός Μηχανοτρονικής“ έχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που του επιτρέπουν να επεξεργάζεται και να συναρμολογεί μηχανολογικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρολογικά μέρη σε μηχανοτρονικά συστήματα αυτοκινήτων – οχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, να θέτει σε λειτουργία, να χειρίζεται, να επισκευάζει, να συντηρεί και να προγραμματίζει μηχανοτρονικά συστήματα και μηχανοτρονικές μονάδες αυτοκινήτων – οχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και να ασχολείται με το διαγνωστικό έλεγχο της ορθής λειτουργίας των ανωτέρω.

 

 

 

 

Μαθήματα της ειδικότητας

Download the PDF file . 

 

Αναλυτικός Οδηγός Σπουδών
http://www.gsae.edu.gr/internal_iek/phpdata/view/odhgoi/odigos92.pdf (Τεχνικός Μηχανοτρονικής)