Βοηθος Ραδιολογιας και Ακτινολογιας

  • March 6, 2016

Εκτέλεση συγκεκριμένου σχήματος εργασίας που καθορίζεται από τον Τεχνολόγο Ακτινοθεραπευτή ή Ακτινολόγο με βάση δοκιμές τεχνικές και γενικές οδηγίες μεθοδολογίας διαδικασιών και προδιαγραφές εργασίας που είναι επιστημονικά παραδεκτές και αποτελούν την ακολουθούμενη πολιτική του τμήματος στο οποίο εργάζεται.

Αναλυτικότερα:

1.Ποιοτική χορήγηση, καταγραφή και αναπαραγωγή των συνεδρίων ακτινοθεραπείας ή ιατρικών διαγνωστικών απεικονίσεων. την φροντίδα για την ικανοποίηση όλων των κανόνων και των κανονισμών ακτινοπροστασίας για τον άρρωστο, τους συνοδούς του και του προσωπικού στο ακτινοθεραπευτικό / ακτινοδιαγνωστικό τμήμα.
2. Φροντίδα για την περίθαλψη και την φυσική ασφάλεια του αρρώστου όταν αυτός βρίσκεται στο ακτινοθεραπευτικό / ακτινοδιαγνωστικό τμήμα.
3. Αξιοποίηση και χρησιμοποίηση όλων των δυνατοτήτων που ο διαθέσιμος εξοπλισμός παρέχει, ώστε να προκύψει το βέλτιστο θεραπευτικό ή απεικονιστικό αποτέλεσμα, σε συνάρτηση με την ασφάλεια του αρρώστου.

 

 

Μαθήματα της ειδικότητας

Download the PDF file .

Αναλυτικός Οδηγός Σπουδών
Ιατρικών Συσκευών Ακτινοθεραπείας