Τεχνικος Η/Υ

  • March 6, 2016

Ο Τεχνικός Η/Υ υποστηρίζει τα συστήματα μιας επιχείρησης δημόσιας υπηρεσίας ή οργανισμού. Αναλαμβάνει την συναρμολόγηση και αναβάθμιση των κεντρικών μονάδων επεξεργασίας των Η/Υ. Διαχειρίζεται το σύστημα Μηχανογράφησης εταιρειών.

 

 

 

 

 

Μαθήματα της ειδικότητας

Download the PDF file .

Αναλυτικός Οδηγός Σπουδών
http://www.gsae.edu.gr/internal_iek/phpdata/view/odhgoi/odigos107.pdf (Τεχνικός Συστημάτων Υπολογιστών)
http://www.gsae.edu.gr/internal_iek/phpdata/view/odhgoi/odigos78.pdf (Τεχνικός Η/Υ και Ηλεκτρονικών Μηχανών Γραφείου)