Τεχνικος Εφαρμογων Πληροφορικης (πολυμεσα, web, video-games)

  • March 6, 2016

Οι κύριες δραστηριότητες του διπλωματούχου της ειδικότητας “Τεχνικός εφαρμογών Πληροφορικής” προσανατολίζονται σε επαγγέλματα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών και προορίζεται για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε τομείς όπου συντελείται σχεδίαση, ανάπτυξη, υποστήριξη, συντήρηση και χρήση λογισμικού εφαρμογών με έμφαση στην web τεχνολογία.

Αναλυτικότερα:

1. Σχεδίαση, ανάπτυξη, υποστήριξη λειτουργίας και συντήρηση λογισμικού εφαρμογώντεχνολογίας internet και τηλεματικής, ιστοσελίδων, δημιουργία εφαρμογών πολυμεσικού περιεχομένου, τηλεκπαίδευσης – τηλεϊατρικής, επεξεργασία στοιχείων βάσεων δεδομένων και παρουσίαση στοιχείων στο internet
2. Σχεδίαση και σύνδεση βάσης δεδομένων με το περιβάλλον προγραμματισμού και τιςδιαδικτυακές εφαρμογές
3. Πώληση προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας πληροφορικής
4. Διαχείριση συστήματος ή βάσεων δεδομένων ή ασφάλειας web site.
5. Διαχείριση παροχής υπηρεσιών internet
6. Διαχείριση και υποστήριξη λειτουργίας e-υπηρεσιών

 


ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015Β

PYTHON

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015Β

OPENGL


 

 

Μαθήματα της ειδικότητας

Download the PDF file . 

 

Αναλυτικός Οδηγός Σπουδών

http://www.gsae.edu.gr/internal_iek/phpdata/view/odhgoi/odigos106.pdf (Video Games)

http://www.gsae.edu.gr/internal_iek/phpdata/view/odhgoi/odigos108.pdf (Web)

http://www.gsae.edu.gr/internal_iek/phpdata/view/odhgoi/odigos103.pdf (Πολυμέσα)