ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ERASMUS+ 2019 – ΔΙΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ

Ανακοινώθηκαν την Πέμπτη 6/6/2019 τα αποτελέσματα των αιτήσεων για τα προγράμματα κινητικότητας Erasmus+ KA1 του 2019-2020

Το ΔΙΕΚ Αιγάλεω είχε υποβάλει τις ακόλουθες προτάσεις:

  1. Operation: VET_WBL_Cosmos in Europe : Προϋπολογισμού 344.992€. Η Αίτηση του  ΔΙΕΚ Αιγάλεω για
    • α) 80 σπουδαστές σε  5 ροές για 14 ημέρες για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις σε Ευρωπαϊκές χώρες,
    • β)12 σπουδαστές σε 3 ροές σπουδαστών για 6 μήνες  για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις σε Ευρωπαϊκές χώρες (Erasmus Pro)
    • γ)3 καθηγητές σε 1 ροή για 1 εβδομάδα για επιμόρφωση στην ειδικότητα τους
  2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΙΕΚ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ: Προϋπολογισμού:271733€ . Η Αίτηση έγινε σε κοινοπραξία των ΔΙΕΚ Μεταξουργείου, Αιγάλεω, Ακαδημίας-Πλάτωνος & Σάμου για 132 σπουδαστές αυτών των ΔΙΕΚ.
  3. Οι εκπαιδευτικοί ενισχύουν και προωθούν τις ικανότητες και τους ορίζοντές τους στη Τρισδιάστατη Εκτύπωση: Προυπολογισμού 39.474€. Η Αίτηση έγινε σε κοινοπραξία  με το ΕΠΑΛ (ΕΣΠ) Αιγάλεω, το ΔΙΕΚ Αιγάλεω και το ΕΠΑΛ(ΕΣΠ) Αγ.Δημητρίου για επιμόρφωση 18 καθηγητών
  4. Operation Dual System in Europe : Κατάρτιση προσωπικού και μεταφορά καλών πρακτικών στο Δυϊκό σύστημα μαθητείας και κινητικότητας της Ε.Ε.: Προυπολογισμού 22815€. Η Αίτηση έγινε σε κοινοπραξία των ΔΙΕΚ Αιγάλεω, ΔΙΕΚ Ακαδημίας-Πλάτωνος και ΔΙΕΚ Αγ.Δημητρίου με σκοπό την εκπαίδευση 15 ατόμων από το διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό σε θέματα Μαθητείας και Πρακτικής εφαρμογής της Γερμανίας για 7 ημέρες.

Από τις παραπάνω προτάσεις η πρόταση (1) κρίθηκε επιλαχούσα θέση 43, η πρόταση (2) επιλαχούσα θέση 57 , η πρόταση (3) απορρίφθηκε , ενώ η πρόταση (4) επιλέχθηκε θέση 58 (Κωδικός 2019‐1‐EL01‐KA102‐061309)

Η Διοίκηση του ΔΙΕΚ Αιγάλεω ευχαριστεί  όσους βοήθησαν στην υποβολή των προτάσεων, λυπάται που δεν θα μπορέσουν ακόμη μια χρονιά οι σπουδαστές του ΔΙΕΚ να συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα και αναμένει εκ νέου την υποβολή προτάσεων για του χρόνου.