ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ 2019Α

Ενημερώνουμε τους σπουδαστές ότι οι εξετάσεις Προόδου του εξαμήνου 2019Α θα διεξαχθούν από 6/5/2019 – 16/5/2019