ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+

Μετά λύπης μας σας ανακοινώνουμε ότι το πρόγραμμα  #ACTIVE  #Advancement and CooperaTion In VET
2018-1-EL01-KA102-045807  δεν θα υλοποιηθεί. Ο λόγος είναι ότι ένας από τους 3 φορείς συμμετοχής (το ΙΙΕΚ American) έκλεισε με αποτέλεσμα να μην εγκρίνεται από το ΙΚΥ η υλοποίηση του προγράμματος