ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018Β

Η Έναρξη Μαθημάτων του εξαμήνου θα γίνει τη Τετάρτη 17/10/18. (Δείτε το σχετικό χρονοδιάγραμμα http://iekaigal.gr/?page_id=479)