ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι θα γίνει ενημέρωση :

  1. Όλων των νέων σπουδαστών (εκτός ειδικότητας Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Chef) του Α’ εξαμήνου την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου στις 15:30 στο αμφιθέατρο του ΔΙΕΚ.
  2. Όλων των νέων σπουδαστών της ειδικότητας Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Chef του Α’ εξαμήνου την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου στις 17:30 στο αμφιθέατρο του ΔΙΕΚ.

Η παρουσία σας είναι υποχρεωτική, αφού θα γίνει ενημέρωση για τη λειτουργία και τον κανονισμό του ΔΙΕΚ

 

Ο Διευθυντής

Δημήτρης Ε. Κυριακός

 

 

 

Παρουσίαση

Ενημέρωση-σπουδαστων ΙΕΚ-Αιγάλεω