Σχετικά με την έναρξη των μαθημάτων 2018Β εξαμήνου

Οποιαδήποτε ανακοίνωση αφορά την έναρξη των μαθημάτων, το ωρολόγιο πρόγραμμα ή πληροφορίες σχετικά με τη φοίτηση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΕΚ  http://iekaigal.gr/  και στο facebook https://www.facebook.com/iekaigaleo/