Υποβολή φακέλων δικαιολογητικών εκπαιδευτών στο ΔΙΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ

Η υποβολή φακέλων δικαιολογητικών υποψηφίων εκπαιδευτών  στο ΔΙΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ ορίζεται από 17/08/2018 έως 28/08/2018 και κατά τις ώρες 10:00 – 14:00