Επίσκεψη των καταρτιζομένων της ειδικότητας «Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνίων» στην εταιρεί NETSCOPE SOLUTIONS

 

Στο πλαίσιο του μαθήματος  «Διαθεματική Εργασία», οι καταρτιζόμενοι της ειδικότητας «Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνίων» Δ΄ εξάμηνο, πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στην εταιρεία NetScopeSolutionsστις 27/04/2018 με σκοπό να ενημερωθούνγια τις οπτικές ίνες (τύποι, χρήση, μέτρα προστασίας). Στη συνέχεια οι καταρτιζόμενοι εξασκήθηκαν στησυγκόλληση (συνένωση)δύο άκρων οπτικών ινών  με τη χρήση κατάλληλου εργαλείου-μηχανήματος  καθώς και  στη μέτρηση της  συγκόλλησης με τη χρήση του εργαλείου OTDR(OpticalTimeDomainReflectometer) για τον έλεγχο της ορθότητάς της.