Τα Δ.ΙΕΚ θα παραμείνουν κλειστά από 2 Απριλίου έως και 13 Απριλίου 2018.

Η Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης σας ενημερώνει ότι τα Δ.ΙΕΚ  θα παραμείνουν κλειστά από 2 Απριλίου έως και 13 Απριλίου 2018.