Επίσκεψη στο 6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ PROJECTSECURITY των καταρτιζόμενων των ειδικοτήτων «Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνίων» και «Τεχνικός Η/Υ»

Στο πλαίσιο των μαθημάτων «Πρακτική Άσκηση» και «Διαθεματική Εργασία», οι καταρτιζόμενοι των ειδικοτήτων «Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνίων» Δ΄ εξάμηνο και «Τεχνικός Η/Υ»Δ΄ εξάμηνο, πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στο 6Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ PROJECTSECURITY στις 17/03/2018 με σκοπό να ενημερωθούν για την εξέλιξη των συστημάτων ασφαλείας με βάση τις νέες τεχνολογίες (τεχνολογία cloud,applications,κανόνες analytics,IPBXs,IP λύσεις καταγραφής, ενοποίηση με σύστημα συναγερμού και τρίτα συστήματα).Στην συνέχεια οι καταρτιζόμενοι συμμετείχαν σε συζήτηση για προϊόντα –εξαρτήματα δικτυακής υποδομής, τα οποία παρέχουν λύσεις με υψηλή απόδοση, εύκολη εγκατάσταση και προσιτή τιμή αγοράς(PoEEthernetExtenderTX/RX ομοαξονικού καλωδίου ή καλωδίου συνεστραμμένων ζευγών).