Εκπαιδευτική επίσκεψη στην εταιρία HILTI στις 25/01/2018 από τους σπουδαστές της ειδικότητας <Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών>

Στο πλαίσιο του μαθήματος <<Εγκατάσταση Δικτύων>>, οι καταρτιζόμενοι της ειδικότητας << Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών>>, Γ΄ εξάμηνο, πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στην εταιρία HILTI  στις 25/01/2018  με σκοπό να ενημερωθούν για την πορεία της τεχνολογίας σε μετρικά συστήματα(laserπολλών κατευθύνσεων- laserγραμμήςμε πράσινη δέσμη),συστήματα στερέωσης και συστήματα για εγκαταστάσεις ελαφριάς και βαριάς καταπόνησης. Στη συνέχεια οι καρτιζόμενοι συμμετείχαν στις εργασίες (εγκατάσταση-υλοποίηση) τοπικού δικτύου πάνω σε δομικό στοιχείο καθώς και τον έλεγχο αυτού με όργανα ευθειοδότησης.