ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΟΤΕ & ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΤΟΥ ΟΤΕ

ΣΚΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΤΕ

Στο πλαίσιο των μαθημάτων<< Τηλεφωνικά Κέντρα>> και <<Εγκατάσταση Δικτύων>>, οι καταρτιζόμενοι της ειδικότητας << Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών>> Γ΄ εξάμηνο πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μουσείο ΟΤΕ στις 17/12/2017  με σκοπό να ενημερωθούν για την πορεία της επικοινωνίας μέσα στο χρόνο (φρυκτωρίες … )  της τηλεφωνικής συσκεύης , να γνωρίσουν τον εξοπλισμό των τηλεπικοινωνίων ,τα τηλεφωνικά, κέντρα αναλογικά – ψηφιακά (οι καρτιζόμενοι συμμετείχαν σε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ δύο συνδρομητών στο αστικό κέντρο Αθηνών)  , τα καλώδια , οπτικές ίνες, τους κατανεμητές, τα όρια ευθύνης του ΟΤΕ , το στούντιο τηλεοπτικού σήματος (οι καρτιζόμενοι συμμετείχαν στις εργασίες-υλοποίηση για την παραγωγή μιας εκπομπής )   και να ξεναγηθούν στους υπόλοιπους χώρους του  Μουσείο ΟΤΕ

 

ΣΚΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ Μέγαρο ΟΤΕ

Στο πλαίσιο των μαθήματων << Τηλεφωνικά Κέντρα>> και <<Εγκατάσταση Δικτύων>>, οι καταρτιζόμενοι της ειδικότητας << Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών>>, Γ΄ εξάμηνο πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μέγαρο του ΟΤΕ στις 09/12/2017  με σκοπό να ενημερωθούν και να γνωρίσουν από κοντά  την καρδία των τηλεπικοινωνιών της χώρας που αποτελεί το κέντρο διαχείρισης δικτύου ή αλλιώς NMC (NetworkManagementCenter),το οποίο είναι και ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης.Μέσω  της ξενάγησης και των συνεντεύξεων  που διεξήχθησαν  αρχικά με τεχνικό τηλεφωνικών κέντρων και στη συνέχεια  με μηχανικό τηλεπικοινωνίων, ενημερώθηκαν για τα ψηφιακά κέντρα ΟΤΕ και τη λειτουργία τους καθώς και για θέματα που αφορούν το μέλλον της τηλεφωνίας.