ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΞΈΤΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΌΜΕΝΩΝ

Ενημερώνουμε τους σπουδαστές  που δικαιούνται και επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά στις εξετάσεις Προόδου και στις Τελικές Εξετάσεις των εξαμήνων (άρθρο 18, παράγραφοι 15-17 Κανονισμού Λειτουργίας ΙΕΚ), να καταθέσουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία μέχρι 18/10/2019, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ισχύ (π.χ γνωμάτευση από κρατικό ιατροδιαγνωστικό κέντρο που πιστοποιεί ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, κινητικές δυσκολίες ή όποια άλλη αδυναμία γραπτής εξέτασης). Οι …

View Post

ΑΠΑΛΑΓΗ ΜΑΘΗΜΆΤΩΝ 2019Β

Ενημερώνουμε τους σπουδαστές του εξαμήνου 2019Β που δικαιούνται απαλλαγή μαθημάτων να καταθέσουν στη Γραμματεία του ΙΕΚ σχετική Αίτηση προσκομίζοντας τα ανάλογα δικαιολογητικά , σε αποκλειστική προθεσμία από 07-10-2019 μέχρι 14-10-2019 , κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής καταρτιζομένων.   Α. Για απαλλαγές από μαθήματα λόγω πιστοποιημένων προσόντων καταρτιζομένων οι οποίοι είναι απόφοιτοι της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες: …

View Post

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019Β

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019Β ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ_2019Β ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΈΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ EMAIL ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

View Post

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019Β

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ Παρακαλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι του ΙΕΚ Αιγάλεω να προσέλθουν απαραιτήτως από τη Δευτέρα 16-09-2019 έως και την Παρασκευή 20-09-2019 μέχρι τις 20:00 μ.μ., στo ΔΙΕΚ για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής. Το ωράριο λειτουργίας του ΙΕΚ είναι 15:00-21:00. Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ. Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα …

View Post

Έναρξη ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφίων καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) εξαμήνου 2019Β

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Βασική προτεραιότητα της νέας εκπαιδευτικής πολιτικής αποτελεί: η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση από δεύτερη επιλογή ή λύση ανάγκης για λίγους να γίνει συνειδητή επιλογή και εργαλείο απασχόλησης για πολλούς. Η Επαγγελματική Κατάρτιση είναι καίριας σημασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας και της οικονομικής μεγέθυνσης και την ταυτόχρονη μείωση …

View Post

Έναρξη Εγγραφών Α’ εξαμήνων από 2/9/2019 έως και 9/9/2019.

Ενημερώνουμε ότι η έναρξη τ ων αιτήσεων για τις παρακάτω ειδικότητες του  ΔΙΕΚ Αιγάλεω για το Α’εξάμηνο , θα γίνονται  από 2/9/19 – 9/9/19 αποκλειστικά ηλεκτρονικά και στο σύνδεσμο :  https://diek.it.minedu.gov.gr/ 1.Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/Web Design Development/ Video Games) 3 τμήματα 2.Τεχνικός Η/Υ 2 τμήματα 3.Τεχνικός Αυτοματισμών 3 τμήματα 4.Στέλεχος Τεχνολογίας & Ελέγχου Τροφίμων & Ποτών 3 τμήματα 5.Τεχνικός Μαγειρικής …

View Post